Version 1.0. April 2019

Som ett företag som värnar om integritetsfrågor har vi på Leembo tagit fram en Privacy Policy som ska hjälpa dig att förstå vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter. Att läsa en Privacy Policy är viktigt så vi hoppas att du tar dig tid till detta.

Leembo följer dessa riktlinjer för att skydda din integritet:

 • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
 • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi har specificerat
 • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt
 • Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part

1. Insamling av information och spårning

1.1 När du besöker vår webbplats

Du kan besöka vår webbplats utan att ge ifrån dig någon personlig information. Leembo använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service, användarvänligheten och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från den ungefärliga platsen (IP-adress), är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonym trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi samlar inte in övrig information som ålder, kön, intressen, bankuppgifter eller vad du klickar på. Den insamlade informationen används för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen används inte till något annat, som att se vem som besöker webbplatsen.

2. När du kontaktar oss

Om du väljer att kontakta oss under ditt besök på vår webbplats kommer personlig information sparas i vårt marketing automation-verktyg Hubspot. Informationen du anger i ett formulär (personlig information som ditt namn, e-post, företag) kommer att hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din förfrågan, och/eller ge dig tillgång till våra tjänster. När du har valt att kontakta oss så kopplar vi även ditt besöksbeteende på webbplatsen för att kunna optimera din upplevelse.

2.1. Ansökan till ledig tjänst

Om du söker en ledig tjänst hos Leembo lagrar och hanterar vi informationen i rekryteringssyfte, som att till exempel kontakta dig. All rekrytering sker genom vårt externa rekryteringsverktyg, TeamTailor. Om du samtycker till framtida rekryteringsmöjligheter, kan vi även komma att lagra informationen under en period i syfte att eventuellt kontakta dig för ett annat jobb.

2.2 Anmälan till events

Anmälan till våra events sker via en av våra två externa tjänster, Eventbrite och GoToWebinar. Hantering av dina uppgifter sker i dessa system och synkas sedan över till vårt marketing automation-verktyg HubSpot. När din data hanteras i dessa externa system gäller respektive systems Privacy Policy.

3. Informationssäkerhet

Leembo är noga med säkerheten runt personlig information. När Leembo samlar in information om dig ser vi även till att informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering, förfalskning, förstörelse eller obehörigt avslöjande. Detta görs genom lämpliga tekniska åtgärder.

4. Tillgång till information

Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på data@leembo.se. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat. För eventuella efterföljande begäran om utdrag kan vi debitera dig en administrativ avgift.

5. Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Leembo längre lagrar din information, vänligen kontakta oss.

6. När gäller denna Privacy Policy?

Vår Privacy Policy gäller för våra tjänster på vår webbplats. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår Privacy Policy. Den här versionen av vår Privacy Policy gäller från och med 1 april 2018.

7. Ändringar

Vi har rätt att ändra i vår Privacy Policy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Leembo kommer inte minska dina rättigheter som anges här utan att begära godkännande av ändringarna. Alla ändringar i Privacy Policy kan du hitta på vår webbplats. Du har tillgång till tidigare versioner här.

8. Sammanfattning

Enligt lag får vi samla in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster.

 • Vi säljer ingen information eller delar med oss av denna till tredje part.
 • Vi använder inte information till något annat än vad vi anger.
 • Vi ser till att alla information lagras säkert.
 • Vi raderar all information som vi inte längre har användning för.
 • Vi ser löpande över vår Privacy Policy för att förbättra den och öka din säkerhet.

9. Du kan

Kontakta Leembo när som helst för att:

 • begära ut information Leembo har lagrat om dig
 • korrigera information Leembo har lagrat om dig
 • radera information Leembo har lagrat om dig

Om du har ytterligare frågor om Leembos lagring och hantering av information, vänligen kontakta oss:

Leembo Webbyrå,Hammerstavägen 9,145 65 NorsborgTelefon: 0722-77 00 00E-post: data@leembo.se